UPISI U SREDNJE ŠKOLE - školsku godinu 2019./2020.

Kampanja za upise u srednju školu "Odaberi svoju školu - odaberi svoju budućnost", 6.-9. svibnja 2019

Kampanja za upise u srednju školu - školsku godinu 2019./2020. "Odaberi svoju školu - odaberi svoju budućnost" održana je po 12. put u Varaždinskoj županiji od 6. do 9. svibnja 2019. godine u 4 županijska grada Varaždinu, Ludbregu, Novom Marofu i Ivancu.

Kampanju organizira Varaždinska županija zajedno s partnerima, srednjim školama, HGK–Županijskom komorom Varaždin, Obrtničkom komorom Varaždinske županije, te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje–Regionalnim uredom Varaždin.

Prvi puta kampanja se je održavala u obliku sajma, a učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola je svoje programe i posebnosti predstavilo 16 srednjih škola koje djeluju u Varaždinskoj županiji. Tako se je ukupno oko 3.400 učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola koliko ih ima u Varaždinskoj županiji, zajedno sa svojim roditeljima imalo prilike informirati o daljnjim mogućnostima školovanja u srednjim školama.

Tijekom održavanja kampanje prikazivani su promotivni filmovi izrađeni od strane HGK-Županijske komore Varaždin u okviru projekta Learning by Doing koji promiče strukovno obrazovanje. Promotivni filmovi prezentiraju deficitarna zanimanja za metalsku industriju i strojarstvo - strojara, bravara, CNC operatera, zavarivača, limara, električara, vodoinstalatera, instalatera kućanskih aparata i kućnih instalacija, te srodna deficitarna zanimanja koja nude sigurno zaposlenje, kontinuirano usavršavanje i profesionalni razvoj i odlične plaće. HGK-Županijska komora Varaždin je ujedno predstavila sudionicima projekt Learning by Doing koji promiče strukovno obrazovanje.

Brošura "Odaberi svoju školu" 2019./2020.

Srednje strukovne škole:
Strojarska i prometna škola Varaždin
Gospodarska škola Varaždin
Medicinska škola Varaždin
Srednja strukovna škola Varaždin
Srednja škola Ivanec
Srednja škola Ludbreg

Euroskills
Euroskills
Euroskills
Euroskills

Natrag na blog