Učenje na radnom mjestu - Budućnost obrazovanja


learning by doing


Jačanje kapaciteta i dionika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Podunavlja za učinkovitu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja

TRENDOVI, PERSPEKTIVE I IZAZOVI U PROVEDBI SREDNJEGA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Preduvjet za uvođenje dualnog obrazovanja prije svega je usklađenost gospodarstva i obrazovanja, te interes i nužnost aktivnog uključivanja svih dionika da sudjeluju u njegovoj provedbi – učenika, roditelja, poslodavaca, osnovnih i strukovnih škola, fakulteta, te naposljetku društva u cjelini – lokalne, regionalne i nacionalne razine donositelja odluka i sve to uz nemala financijska sredstva koja podržavaju ovakav sustav.

Budući da hrvatski obrazovni sustav nema, odnosno ne primjenjuje u potpunosti sustav dualnog obrazovanja, projekt Learning by doing ponudit će detaljan uvid u zakonodavstvo, upoznavanje načina rada i razmjena iskustava međunarodnih institucija, škola i donositelja odluka te razraditi mogućnost upoznavanja programa rada i izobrazbe strukovnih zanimanja koja se uspješno provode u zemljama Podunavlja kako bi se olakšao prijelaz postojećeg sustava strukovnog obrazovanja u sustav koji je više usmjeren praktičnoj nastavi u realnim uvjetima rada, odnosno u poduzećima.

Dosadašnje aktivnosti projekta provode se kroz prizmu „učenja temeljenog na radu“ (Work Based Learning) s ciljem jačanja kapaciteta relevantnih čimbenika u provedbi strukovnog obrazovanja u okviru regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava. Ulogom projekta, koja podrazumijeva povezivanje obrazovnih institucija i gospodarske zajednice, želi se unaprijediti kapacitete dionika strukovnog obrazovanja i utjecati na razvoj prenosivih programa obrazovanja, rješavati problem nedostatka radne snage, pomoći mobilnosti radne snage, promtno reagirati na gospodarske promjene te naposljetku jačati domicilna gospodarstva.

Europski gospodarski lideri koji već desetljećima uspješno provode ovaj vid obrazovanja čvrsto dokazuju da učenje temeljeno na radu mladim ljudima omogućuje stjecanje vještina koje poboljšavaju njihovu zapošljivost i olakšavaju prijelaz iz škole na posao te daljnji nastavak školovanja. Razmjena već provjereno dobre prakse u zemljama poput Njemačke, Austrije i drugih zemalja Podunavlja postavit će osnovu za sagledavanje, budući razvoj i uvođenje novih načina rada u hrvatskim školama, a Hrvatskoj gospodarskoj komori dati mogućnost za jasno pozicioniranje te bolje korištenje potencijala naglašavajući prednost dualnog obrazovanja za tvrtke u dugoročnom planiranju kadrova, uštedi troškova te stvaranju profila produktivnih zaposlenika, a za učenike kvalitetno školovanje, nastavak rada u tvrtki te financijsku neovisnost od roditelja.

U projekt su uključena nacionalna tijela javne vlasti / relevantna ministarstva, obrazovne instutucije, komore (HGK, HOK), mala i srednja poduzeća, Zavod za zapošljavanje, te populacija mladih.

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Varaždin od 1. siječnja 2017. sudjeluje u provedbi projekta Learning by Doing prijavljenog u okviru Dunavskog Transnacionalnog Programa. Projekt se smatra jednim od četiriju strateških projekata 1. poziva, traje do lipnja 2019. g. uz sudjelovanje 24 partnera iz 9 zemalja Podunavlja. Pridruženi partner ŽK Varaždin u ovom projektu je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Download english pdf newsletter